ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 | ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/10/2023

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών, κάθε μία ύψους USD 10.000, σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.


Οι υποτροφίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο συνεργασίας, που εγκαινιάστηκε το 1993, μεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και του Ιαπωνικού Ιδρύματος Nippon Foundation για τη δημιουργία του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να ενισχύει φοιτητές που
πραγματοποιούν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Διαχειριστής του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι διεθνώς το Ιαπωνικό Ίδρυμα The Tokyo Foundation.

Σκοπός του Προγράμματος SYLFF
Βασική επιδίωξη του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι να επιλέγει και να υποστηρίζει νέους φοιτητές με ηγετικές ικανότητες, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα τους.
Έως σήμερα, πάνω από 17.000 φοιτητές από 69 Πανεπιστήμια σε 44 χώρες ανά τον κόσμο έχουν λάβει την Υποτροφία SYLFF. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα SYLFF μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: http://www.sylff.org


Εκτός από τη χορήγηση της υποτροφίας, οι φοιτητές που επιλέγονται αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε μία σειρά από δραστηριότητες και προγράμματα που προσφέρει το SYLFF. Για παράδειγμα, όσοι υπότροφοι SYLFF του Ε.Κ.Π.Α. εκπονούν διδακτορική διατριβή έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα SYLFF Research
Abroad (SRA) προκειμένου να μεταβούν σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για τους σκοπούς της έρευνάς τους.

Επίσης, οι υπότροφοι SYLFF μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα SYLFF Leadership Initiatives (SLI) για επιχορήγηση έργων κοινωνικού σκοπού ή τη διοργάνωση φόρουμ, συνεδρίων ή σεμιναρίων πάνω σε κοινωνικά ζητήματα.

Όλα τα προγράμματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα
https://www.sylff.org/support_programs/


Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης


1. Φοιτητές/φοιτήτριες ηλικίας έως τριάντα (30) ετών1 που έχουν γίνει δεκτοί/-ές ή είναι εγγεγραμμένοι/-ες σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή Διδακτορικό Πρόγραμμα (ΔΠ) των παρακάτω Σχολών ή Τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.:
− Νομική Σχολή
− Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
− Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
− Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
− Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
− Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
− Τμήμα Κοινωνιολογίας
− Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
− Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
− Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
− Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
− Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
− Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
− Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
− Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
− Τμήμα Μουσικών Σπουδών
− Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
− Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
− Τμήμα Φιλολογίας
− Τμήμα Φιλοσοφίας
− Τμήμα Ψυχολογίας
− Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
− Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
− Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
− Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
− Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
− Τμήμα Θεολογίας
− Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας


2. Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός βασικού πτυχίου 7,5/10.
3. Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός διπλώματος ΠΜΣ (για υποψηφίους ΔΠ) ή διπλώματος ΠΜΣ κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών (για υποψήφιους που βρίσκονται στο δεύτερο έτος ΠΜΣ) είναι 8/102.
4. Απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικό τίτλο σπουδών γλωσσομάθειας. Aντίστοιχες προϋποθέσεις ισχύουν και για τις άλλες ξένες γλώσσες. Πιστοποιημένη γνώση μιας ή περισσοτέρων άλλων ξένων γλωσσών (με κατάθεση των σχετικών αντιγράφων τίτλων σπουδών) θα συνεκτιμάται.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά1. Αίτηση: Οι αιτήσεις και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr/
(βλ. Διαδικασία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, σελ.4-5)
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής σε ΠΜΣ ή ΔΠ του Ε.Κ.Π.Α.
4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος αριθμητικά.
5. Δίπλωμα ΠΜΣ με τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας αριθμητικά (για υποψήφιους ΔΠ) ή αναλυτική βαθμολογία ΠΜΣ, από την οποία να προκύπτει ο αριθμητικός μέσος όρος κατά το πιο πρόσφατο έτος ακαδημαϊκών σπουδών (για υποψήφιους ΠΜΣ οι οποίοι έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών).
6. Απλά αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών. Ενδεικτικά αναφέρονται για τις 3
ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες τα εξής διπλώματα:
a. Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο.
b. Γαλλικά: DELF B2 ή DELF 1er Degré ή Sorbonne B2 ή άλλο ισότιμο.
c. Γερμανικά: Goethe-ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή Goethe-ZERTIFIKAT Β2 ή Deutsches Sprachdiplom (DSD)-Δεύτερης βαθμίδας ή άλλο ισότιμο.
7. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και στα αγγλικά.
8. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που έχουν προσωπική γνώση της ακαδημαϊκής επίδοσης, της προσωπικότητας και εξέλιξης του υποψηφίου.
9. Συνοπτική έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) του υποψηφίου, στην οποία περιγράφεται ο σκοπός χρήσης της Υποτροφίας SYLFF, σε σχέση με τις ακαδημαϊκές του σπουδές (ενδεικτικά: δαπάνες για παρακολούθηση συνεδρίων/σεμιναρίων στο εσωτερικό/εξωτερικό, μετάβαση στην αλλοδαπή για εκπόνηση έρευνας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών, κλπ.) καθώς και με την κοινωνική προσφορά του έργου του υποψηφίου (βλ. και κριτήρια επιλογής).


Διαδικασία και κριτήρια επιλογήςΗ επιλογή των υποψηφίων για τη χορήγηση των πέντε (5) υποτροφιών SYLFF πραγματοποιείται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος SYLFF του Ε.Κ.Π.Α. Η Επιτροπή, αφού διαπιστώσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προκήρυξης, καθώς και την πληρότητα και ακρίβεια των προσκομισθέντων στοιχείων, όπως αυτά προκύπτουν από
τους φακέλους των υποψηφίων, θα προχωρήσει σε συγκριτική αξιολόγηση, λαμβάνοντας κυρίως υπ ̓όψιν:


1. Ακαδημαϊκές επιδόσεις υποψηφίων (βαθμολογία/αριστεία, συστατικές επιστολές, ξένες γλώσσες, ακαδημαϊκές διακρίσεις, βραβεύσεις, κ.ά.). Εκτιμάται ότι ένας υποψήφιος που έχει ως κύρια ασχολία του το αντικείμενο των σπουδών του μπορεί να παράγει υψηλότερου επιπέδου ακαδημαϊκό έργο.
2. Ηγετικές ικανότητες και επιδόσεις του υποψηφίου (εξωστρέφεια, διεθνείς διακρίσεις, εθελοντισμός, συμμετοχή σε ομαδικές δράσεις κοινωνικής ή/και ακαδημαϊκής προσφοράς, κ.ά.).
3. Ποιότητα συνοπτικής έκθεσης που υποβάλλει ο/η υποψήφιος/α από την οποία να προκύπτει με ποιον τρόπο ο υποψήφιος θα αξιοποιήσει την υποτροφία και πώς αυτή συνδέεται άμεσα με την επιτυχή ακαδημαϊκή του πορεία και την καινοτομία της έρευνας/μελέτης του. Εξίσου σημαντική είναι και η αναφορά στις ηγετικές ικανότητες του υποψηφίου και στη διάσταση της κοινωνικής προσφοράς του έργου
του.
4. Η εκ παραλλήλου λήψη υποτροφιών για το ίδιο αντικείμενο σπουδών ή/και το ίδιο χρονικό διάστημα το οποίο αφορά η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, δύναται να εκτιμηθεί αρνητικά κατά τη συγκριτική διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Προκειμένου να προβεί στην τελική επιλογή των υποτρόφων, η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος SYLFF του Ε.Κ.Π.Α. καλεί σε προσωπική συνέντευξη όσους/-ες υποψηφίους/-ες προκριθούν σε πρώτο στάδιο. Επίσης, δύναται να ζητήσει από τους αρμόδιους φορείς τη διασταύρωση στοιχείων που περιέχονται στους φακέλους των υποψηφίων ή/και να ζητήσει διευκρινίσεις και επιπρόσθετα στοιχεία απο τους
υποψηφίους.


Διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών και καταληκτική ημερομηνία• Οι αιτήσεις και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα υποβάλλονται από 15/09/2023 αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr/


Τα βήματα για την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής:
-Μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eprotocol.uoa.gr και προχωρήστε
στις ακόλουθες επιλογές:
- Κλικ στην επιλογή Σύνδεση (στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας): Θα συνδεθείτε με τους κωδικούς του ακαδημαϊκού σας λογαριασμού στο ΕΚΠΑ (ή μέσω TAXISNET)
-Κλικ στην επιλογή Αιτήσεις και στη συνέχεια:
- Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (προς τις Κεντρικές Διοικητικές Υπηρεσίες)
- Επιλογή: Αίτηση υποβολής Υποψηφιοτήτων για χορήγηση Υποτροφιών του SASAKAWA YOUNG LEADERS FELLOWSHIP FUND (SYLFF)
- Συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης
- Επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών (σε μορφή Pdf) όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.
- Προεπισκόπηση και Υποβολή της αίτησης
- Στη συνέχεια θα σας αποδοθεί αυτόματα ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.
- Προσοχή: Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του SYLFF θα γίνει με τους αριθμούς πρωτοκόλλου των αιτήσεων των υποψηφίων που θα προκριθούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 24:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης. Δεν υπάρχει η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.


• Αιτήσεις που περιέχουν αναληθή ή μη πλήρη στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη.
• Όλα τα έγγραφα, τα οποία τυχόν προσκομίσει με δική του πρωτοβουλία ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και τα καταθέσει στην Επιτροπή, παραμένουν ως αποδεικτικά αξιολόγησης στον φάκελο του υποψηφίου, μαζί με όσα δικαιολογητικά/έγγραφα είχε εξ αρχής καταθέσει με την αίτηση και δεν επιστρέφονται.

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και καταβολή Υποτροφίας SYLFF• Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής τόσο για τη διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων που θα έχουν προκριθεί, όσο και των τελικών πέντε (5) υποτρόφων SYLFF θα γίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή SYLFF, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Προγράμματος στο Ε.Κ.Π.Α.: http://www.interel.uoa.gr/dpt-intern- eu/inter-bil/programma-sylff.html
• Κατ’ εφαρμογήν του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679), στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ θα αναρτηθούν οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων των υποψηφίων που θα έχουν προκριθεί σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και όχι το ονοματεπώνυμό τους ή άλλα προσωπικά στοιχεία.
• Θα ενημερωθούν προσωπικά μόνο οι υποψήφιοι που θα έχουν προκριθεί για κάθε μία από τις δύο ανωτέρω φάσεις. Οι υποψήφιοι οφείλουν να παρακολουθούν την σχετική iστοσελίδα του προγράμματος και να ενημερώνονται για την πορεία της διαδικασίας.
• Η καταβολή του χρηματικού ποσού της Υποτροφίας SYLFF θα γίνει απευθείας από το Ιαπωνικό Ίδρυμα, εφάπαξ, τον Μάρτιο 2024, σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό των υποτρόφων στην Ελλάδα, σε απευθείας συνεννόηση με την υπεύθυνη του Tokyo Foundation. Το Ε.Κ.Π.Α. ή η Επιτροπή δεν εμπλέκονται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας καταβολής του ποσού της υποτροφίας.


Υποχρεώσεις υποτρόφων SYLFF• Μετά την επιλογή τους, οι υπότροφοι θα κληθούν να υπογράψουν ένα Μνημόνιο Συνεννόησης με το Tokyo Foundation, το Ιαπωνικό Ίδρυμα που χειρίζεται την υποτροφία. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσουν έντυπο με πληροφορίες για το ακαδημαϊκό τους αντικείμενο. (Υπόδειγμα MOU είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος). Όλα τα επίσημα έγγραφα του προγράμματος είναι στην αγγλική γλώσσα.
• Μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο έλαβαν την υποτροφία, οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν στο Tokyo Foundation έκθεση προόδου των σπουδών τους στα αγγλικά. Η έκθεση θα κοινοποιείται και στη Συντονιστική Επιτροπή SYLFF του Ε.Κ.Π.Α.
• Οι υπότροφοι SYLFF υποχρεούνται να αναφέρουν στη μεταπτυχιακή ή διδακτορική τους διατριβή, καθώς και σε επιστημονικές τους δημοσιεύσεις ή εργασίες, την ιδιότητά6 τους ως υποτρόφων του «Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) για το Ε.Κ.Π.Α.».
• Οι υπότροφοι SYLFF υποχρεούνται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, συναντήσεις ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από το Ε.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος SYLFF.
• Σε περίπτωση διακοπής ή μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους, οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα τη Συντονιστική Επιτροπή SYLFF και να επιστρέψουν το ποσό της υποτροφίας που τους έχει καταβληθεί.
• Εάν οι υπότροφοι δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με το Μνημόνιο Συνεννόησης (MOU), το Ιαπωνικό Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της υποτροφίας.


Ερωτήματα υποβάλλονται με την ένδειξη θέματος "ερώτημα" στο sylff@uoa.gr και στις κατά περίπτωση γραμματείες Τμημάτων/Σχολών/Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.