Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Οδηγίες για έναρξη εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου απο 23/3/20​​​​​​​

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Εναρξη μαθημάτων με εξ αποστάσεως διδασκαλία στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✔ Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για τον Κορωνoϊό

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

Το νέο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου ανήκει στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και εντάσσεται στη στρατηγική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να επεκταθεί στη συνάντηση της Τέχνης με την Τεχνολογία και να αναπτύξει γενικότερα τους τομείς της Τέχνης και της Επικοινωνίας στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής. Σκοπός του Τμήματος είναι οι αποφοίτοί του να διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες αλλά και μία εις βάθος κατανόηση της πρακτικής και της θεωρητικής διάστασης της δημιουργικής διαδικασίας, μέσω ψηφιακών τεχνολογικών μέσων. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα σπουδών είναι πολυεπίπεδο, διεπιστημονικό, διαθεματικό και οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα και την αυτάρκεια να δημιουργούν, δηλαδή να σχεδιάζουν αλλά και να υλοποιούν και να παράγουν μόνοι/ες τους ψηφιακά και οπτικοακουστικά έργα, βασισμένα σε σωστή θεωρητική θεμελίωση και ενταγμένα σε ένα πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Tμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου συνίσταται σε δύο βασικούς πυλώνες: τις ψηφιακές τέχνες και τον κινηματογράφο. Οι δύο αυτές βασικές κατευθύνσεις συναντώνται σε αρκετά σημεία, αλληλεπιδρούν και λειτουργούν συμπληρωματικά, γι αυτό και συνυπάρχουν στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών. Ως προς τις ψηφιακές μορφές τέχνης (New Media Art, Digital Art, Interactive Art), διδάσκεται η καλλιτεχνική δημιουργία που αξιοποιεί: τεχνολογίες υπερμέσου, ψηφιακού video, εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας, ψηφιακών παιχνιδιών, διάχυτης υπολογιστικής, κινητής επικοινωνίας και γεωεντοπισμού, ψηφιακού ήχου, διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όσον αφορά στον κινηματογράφο, το βίντεο και γενικά τις οπτικοακουστικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, είτε αυτές παράγονται μέσω αναλογικών είτε ψηφιακών μέσων, στο νέο τμήμα διδάσκονται: διεύθυνση φωτογραφίας, σενάριο, σκηνοθεσία, σχεδιασμός οπτικοακουστικής αφήγησης (ντεκουπάζ, storyboarding), μοντάζ εικόνας και ήχου, παραγωγή, animation 2Δ και 3Δ και ηχητικός σχεδιασμός. Παράλληλα όμως διδάσκονται βασικά μαθήματα υποβάθρου: σύνθεσης (οπτικής, πλαστικής, ηχητικής, οπτικοακουστικής), θεωρητικά (ιστορίας της τέχνης και του κινηματογράφου, φιλοσοφίας, αισθητικής) και τεχνολογικά (πληροφορικής, προγραμματισμού και υλοποίησης σε επίπεδο software αλλά και hardware). Όλα τα παραπάνω αντικείμενα βρίσκουν εφαρμογή και αλληλεπιδρούν με το κεντρικό πυρήνα εργαστηριακών μαθημάτων καλλιτεχνικής δημιουργίας που διατρέχουν όλη τη δομή του προγράμματος, μετά το 2ο εξάμηνο και ουσιαστικά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των σπουδών στο νέο Τμήμα. Τέλος, οι φοιτητές/τριες εμβαθύνουν στη διαμόρφωση της δικής τους καλλιτεχνικής πρακτικής μέσα από την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.

Το νέο τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές/τριές του στην ψηφιακή καλλιτεχνική δημιουργία στον 21ο αιώνα. Στόχος είναι οι απόφοιτοι να δημιουργούν ψηφιακές αλληλεπιδραστικές μορφές αφήγησης με έμφαση στον οπτικοακουστικό καλλιτεχνικό λόγο και την έκφραση. Είναι παράλληλα απαραίτητο οι φοιτητές να εισαχθούν στην κριτική σκέψη μέσω μαθημάτων Φιλοσοφίας, Θεωρίας των Μέσων και Επικοινωνίας, Ιστορίας της Τέχνης και του Κινηματογράφου,  ώστε να χρησιμοποιούν ουσιαστικά και όχι επιφανειακά τις ψηφιακές τεχνολογίες. Κατανοώντας δηλαδή το ίδιο το μέσο, να νοηματοδοτούν τα έργα τους έτσι ώστε αυτά να λειτουργούν στο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Έμφαση δίνεται επίσης στην κουλτούρα της συνεργασιακής, διεπιστημονικής και διαμεσικής δημιουργικής διαδικασίας. Θεωρείται επίσης ότι η ένταξη μεγάλου αριθμού πρακτικών δημιουργικών μαθημάτων υλοποίησης αυξάνει τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων και τη πιθανότητα απορρόφησής τους στο χώρο των δημιουργικών βιομηχανιών και της διαφήμισης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων ετών (σε οκτώ (8) εξάμηνα). Στα πρώτα επτά εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν ένα συνδυασμό από υποχρεωτικά μαθήματα, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής ενώ στο 8ο εξάμηνο εκπονούν υποχρεωτική πτυχιακή εργασία. Το Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτείται στο σύνολό του από 28 υποχρεωτικά μαθήματα, 12 μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, 15 μαθήματα επιλογής και πτυχιακή εργασία. ο αριθμός των μαθημάτων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου είναι 42 (28 υποχρεωτικά, 9 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και 5 επιλογής) και πτυχιακή εργασία.

Το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου βρίσκεται στα Ψαχνά Ευβοίας.

Επικοινωνία:
Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου,
Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400,
τηλ. 2228099523 και 2228099634
Fax: 2228023766
email: secr[at]dcarts.uoa[dot]gr

 

 

NEA KAI ANAKOIΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ 23/3/20

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝOΪΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

AΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

ΜΑΡΤΙΟΥΕκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
28 ΣΑΒΒΑΤΟ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ