ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ- Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Η συμβολή της σύγχρονης τέχνης στην ερμηνεία του παρελθόντος
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019
13.00-14.00

Στο πλαίσιο του μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι
Διδάσκουσα: Αγγελική Πούλου

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.