ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δείτε  το επικαιροποιημένο ενημερωτικό φυλλάδιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ελληνική και Αγγλική Έκδοση ακολουθώντας τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους:


Ελληνική Έκδοση


Αγγλική Έκδοση