ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30 /11/2023

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Κατάσταση Κληροδοτημάτων από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν υποτροφίες, με επιλογή,  σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι 30 /11/2023

 

 • 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ:  Υποτροφίες σε ομογενείς που κατάγονται κατά προτίμηση, από την Κωνσταντινούπολη, φοιτητές ή φοιτήτριες της Ελληνικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, όλων των αντιστοίχων Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμώνται οι πτωχότεροι. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  250,00 €. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:    2022-23  
 • 2. ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ Χας ΗΛΙΑ ΑΤΣΑΡΟΥ: Υποτροφίες  σε άπορους επιμελείς και χρηστοήθεις  φοιτητές ή φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, που  θα υποδείξει η Θεολογική Σχολή, μετά σύμφωνη γνώμη της αδελφότητας «Ο ΣΩΤΗΡ». Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 400,00.€ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2022-23  
 • 3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ Χας ΔΗΜ. ΚΡΙΕΖΗ: Υποτροφίες  σε φοιτητές των Θεωρητικών Σχολών (Φιλοσοφικής, Θεολογικής, Νομικής, Ξένων Φιλολογιών) όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων που  κατάγονται από τη Μακεδονία, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους  στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων, με ίσους όρους, των συγγενών της διαθέτιδας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  250,00 €. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2022-23  
 • 4.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΚΡΗ:Υποτροφίεςσε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κληρικούς (πρεσβυτέρους και διακόνους), διακρινόμενους για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους, αλλά και ‘’αποδεδειγμένως ορθώς και υγιώς περί την ορθόδοξον πίστιν έχοντας’’, προτιμωμένων των φοιτητών κληρικών των καταγομένων από την Κεφαλληνία. Mηνιαίο ποσό υποτροφίας   300,00 €. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ2022-23  

 

 • 5. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ

Α. Υποτροφίες σε  άπορους μαθητές Δημοτικού, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής , από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό 50,00 €.

Β. Υποτροφίες σε  άπορους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων.Μηνιαίο ποσό  90,00 €.

Γ. Υποτροφίεςσε  άπορους  σπουδαστές  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καταγόμενους  εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων.    Μηνιαίο ποσό   200,00 €.

Δ. Υποτροφίες σε  άπορους φοιτητές όλων των ΑΕΙ της Χώρας, καταγόμενους  εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής , από το Συρράκο Ιωαννίνων.    Μηνιαίο ποσό  υποτροφίας 200,00 €. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2020-21  

 

 • 6. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ: Υποτροφίες σε φοιτητές όλων  των Σχολών και των Τμημάτων  των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από το Δήμο Ανδρίτσαινας, κατά προτίμηση,  ή από την Επαρχία Ολυμπίας ή τέλος από το Νομό Ηλείας, με κριτήρια τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές ή στα Τμήματα αυτά ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων  των  απόρων. Το μηνιαίο  ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 300,00 €. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ2022-23  
 • 7. ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ:  Υποτροφίες σε Κυθήριους  πρωτοετείς φοιτητές, κατά τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους, σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακού Τομέα Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πλην των Στρατιωτικών Σχολών, προτιμωμένων των εισαγομένων στις Φυσικομαθηματικές Σχολές. Μηνιαίο ποσό  υποτροφίας  160,00 €. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2022-23  
 • 8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΥΛΗ: Υποτροφίες σε άπορους άρρενες φοιτητές Ιατρικών ή πολυτεχνικών σχολών της χώρας, καταγόμενους από το Δημοτικό Διαμέρισμα Πρα(γ)ματευτικής είτε από τη Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου, είτε από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 117,39 € ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2022-23  

 

 


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Κατάσταση Κληροδοτημάτων από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν υποτροφίες ,με επιλογή,  για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 30 /11/2023

 

 • 1. Δωρεά Οικογενείας Α. Αργυριάδη  εις μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη:  Yποτροφία σε αριστούχο πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, για νομικές μεταπτυχιακές  σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών master. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 792,37 €. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:   2022-23
 • 2. Δωρεά Αικατερίνης Χας Χαρ. Μαρούδα εις μνήμη ιατρού Χαριλάου Μαρούδα: Yποτροφία σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής αυτού, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό κατά προτίμηση στην καρδιολογία, έχοντες στο πτυχίο βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς οπωσδήποτε προτιμουμένων κατά σειρά των εχόντων μείζονα βαθμολογία. Στη σειρά επιλογής των υποτρόφων, των εχόντων τις ανωτέρω προϋποθέσεις προηγούνται οπωσδήποτε οι εξ Ιθάκης και μόνο καταγόμενοι, μετέπειτα μη υπαρχόντων Ιθακησίων θα επακολουθούν οι εκ Κεφαλληνίας καταγόμενοι και εν συνέχεια μη υπαρχόντων άλλων υποψηφίων οι καταγόμενοι εκ των υπολοίπων Ιονίων Νήσων με τις ίδιες προϋποθέσεις. Μηνιαίο ποσό της υποτροφίας  700,00 €. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ2022-23
 • 3. Κληρονομία Σπυρίδωνος Μπαλτατζή: Yποτροφία σε άπορο πτυχιούχο Επαγγελματικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενο/η  εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιωαννίνων για ευρύτερες σπουδές στην Αλλοδαπή. Μηνιαίο ποσό της υποτροφίας  600,00 €. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2022-23
 • 4. Κληροδότημα Λεοντίου Οικονομίδου: Yποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, σε πτυχιούχο της Σχολής Θετικών Επιστημών αυτού, προτιμωμένου/νης του καταγομένου/νης από τις περιφέρειες Καλαβρύτων και Αχαϊας. Μηνιαίο ποσό της υποτροφίας  600,00 €. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2022-23
 • 5.Κληρονομία Μαρίας Στάη: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και στο Εσωτερικό σε Κυθήριους νέους ή νέες, πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής (Πανεπιστημιακού επιπέδου) όλων των ΑΕΙ της Χώρας, οι οποίοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, θα έχουν για την επιστήμη στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση, ώστε να ενδείκνυται η μετεκπαίδευσή τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές α)στο Εξωτερικό 500,00 € και β)στη Εσωτερικό  200,00 €. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2022-23
 • 6. Δωρεά Ε. και Β. Λαδά σε μνήμη του υιού τους Νίκου Β. Λαδά: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, σε πτυχιούχους του Τμήματος Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με βαθμολογία «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς», προτιμωμένων των οικονομικά ασθενεστέρων. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό 500,00 € ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2022-23