ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΟΥ

Λόγω των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών, αναστέλλεται η
εκπαιδευτική λειτουργία όλων των τμημάτων του Συγκροτήματος Ευρίπου για
αύριο Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022.