ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα my-studies.uoa.gr, (http://my-studies.uoa.gr) από την Παρασκευή 1.04.2021 έως και την Παρασκευή 15.04.2021 για να δηλώσουν τα μαθήματα,(υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και επιλογής) στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα οι φοιτητές μπορούν να προβαίνουν σε τροποποίηση της δήλωσής τους.

Ανεξάρτητα από την εγγραφή στα μαθήματα μέσω του e-class η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στο http://my-studies.uoa.gr αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις τόσο σε αυτές του Ιουνίου-Ιουλίου 2022 όσο και τις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου 2022. 


Α΄ΕΤΟΣ

Το μέγιστο όριο μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές ανά εξάμηνο είναι:

Για το  2ο  εξάμηνο οι φοιτητές/τριες δηλώνουν 6 από τα 7 διαθέσιμα μαθήματα.

  • 4  υποχρεωτικά.
  • 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

Β΄ΕΤΟΣ

Το μέγιστο όριο μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές ανά εξάμηνο είναι:

Για το 4ο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες δηλώνουν 6 από τα 7 διαθέσιμα μαθήματα.

  • 4 υποχρεωτικά.
  • 1 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του 4ου εξαμήνου,

(οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν είτε το 1 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα που είναι διαθέσιμο στο πρόγραμμα του 4ου εξαμήνου ή ένα από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που δεν είχαν επιλέξει στο περασμένο ακαδ. έτος απο τα διαθέσιμα του 2ου εξαμήνου)

  • 1 επιλογής

Επίσης δύναται να δηλώσουν όσα μαθήματα οφείλουν από το 2ο εξάμηνο.


Γ΄ΕΤΟΣ

Για το 6ο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες δηλώνουν 7 από τα 9 διαθέσιμα μαθήματα.

  • 4 υποχρεωτικά.
  • 1 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα

(οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν 1από τα 2 διαθέσιμα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που είναι διαθέσιμα στο πρόγραμμα του 6ου εξαμήνου,

ή όποιο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα δεν είχαν επιλέξει στο περασμένο ακαδ. έτος από τα διαθέσιμα του 4ου εξαμήνου ή του 2ου εξαμήνου).

  • 2 επιλογής

Επίσης δύναται να δηλώσουν όσα μαθήματα οφείλουν από το 2ο και το 4ο εξάμηνο.


Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων πρέπει αυτή να εκτυπωθεί υποχρεωτικά από όλους, προκειμένου να προσκομισθεί σε περίπτωση που ζητηθεί. 

Η δήλωση εμφανίζεται στο ιστορικό δηλώσεων του φοιτητή μετά την οριστικοποίηση από την Γραμματεία και αφού λήξει η προθεσμία των δηλώσεων.  

Μετά από την παραπάνω ημερομηνία το σύστημα θα κλειδωθεί από τη Γραμματεία και δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων  ή τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας.


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ίδια μαθήματα θα πρέπει να δηλωθούν αποκλειστικά και μόνο στην πλατφόρμα ΕΥΔΟΞΟΣ (https://eudoxus.gr) έως την Παρασκευή 20/5/2022 για την παραλαβή των αντίστοιχων συγγραμμάτων.

Εάν δεν υπάρξει πλήρης αντιστοίχιση των μαθημάτων που δηλώθηκαν στο my-studies με όσα δηλώθηκαν στον ΕΥΔΟΞΟ, τότε μετά από έλεγχο θα ζητηθεί να επιστραφούν τα συγγράμματα που τυχόν παρελήφθησαν από τους φοιτητές και για τα οποία δεν δηλώθηκαν τα αντίστοιχα μαθήματα στο my-studies.