ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Tο Εργαστήριο Ψηφιακής Οπτικοακουστικής Παραγωγής καλύπτει εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του προγράμματος σπουδών του τμήματος που αφορούν στην ψηφιοποίηση και επεξεργασία οπτικοακουστικού περιεχομένου γι’ αυτό έχει εξοπλιστεί με 26 ισχυρούς σταθμούς εργασίας ειδικών προδιαγραφών και υποστηρίζει 50 φοιτητές (2 ανά υπολογιστή)

Τα παραδιδόμενα Μαθήματα εντός του πλαισίου του Εργαστηρίου Ψηφιακής Οπτικοακουστικής Παραγωγής αφορούν στη ψηφιακή επεξεργασία βίντεο (ημιεπαγγελματικής πιστότητας), ήχου, animation αλλά και πολυμέσου με στόχο τη δημιουργία κινηματογραφικού οπτικοακουστικού περιεχομένου και έργων.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει οθόνη προβολής και προβολικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας.

 


Πληροφορηθείτε για όλα τα Εργαστήρια του Τμήματος εδώ.