Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ERASMUS+

Title of the document ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2024-25 Title of the document ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ERASMUS+ / CIVIS

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+


Το Πρόγραμμα Erasmus+ δίνει την δυνατότητα σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες αλλά και σε όσους/ες εκπονούν διδακτορική διατριβή να φοιτήσουν για ένα διάστημα σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες. Οι σπουδές στο εξωτερικό είναι για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και αναγνωρίζονται πλήρως από το Πανεπιστήμιο προέλευσης.

 • Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις δράσεις του δείτε εδώ

Στους/στις φοιτητές/τριες παρέχεται υποτροφία. Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας ορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το Πρόγραμμα για τους Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) και τους/τις φοιτητές/τριες από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

 • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματική επιχορήγηση εδώ
 • Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εδώ

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+


ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

 

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


  1. Όσον αφορά το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι/ες οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές /τριες της Σχολής μας που είναι εγγεγραμμένοι/ες τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση. Μπορούν επίσης να μετακινηθούν όσοι/ες εκπονούν διδακτορική διατριβή.


  2.  Οι φοιτητές/τριες πρέπει να έχουν ως ελάχιστο απαιτούμενο την επαρκή γνώση της γλώσσας, δηλ. το επίπεδο Β2, της γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής, σύμφωνα με τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την προσκόμιση των αντίστοιχων τίτλων.

  • Οι τίτλοι που γίνονται δεκτοί είναι αυτοί τους οποίους αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ.  (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ)
  • Φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν το αντίστοιχο δίπλωμα όταν κάνουν αίτηση για μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, δεν είναι επιλέξιμοι./ες

  3. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος Erasmus+ μόνο για να διανύσουν μία περίοδο σπουδών σε ξένο Ίδρυμα σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Τμήμα μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα του Ιδρύματος Υποδοχής που να αντιστοιχούν σε 30 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ects) για ένα εξάμηνο ή 60 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ects)  για ένα ακαδημαϊκό έτος

  • Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει παρακολουθήσει ή δεν έχει προσέλθει σε εξετάσεις στο Ίδρυμα Υποδοχής σε κανένα μάθημα από αυτά τα οποία θα έχουν καταγραφεί στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) ή την τροποποίηση αυτής, θα ζητηθεί η επιστροφή του ποσού της υποτροφίας που θα έχει προεισπράξει το οποίο ανέρχεται στο 80% της συνολικής υποτροφίας του.
  • Εάν ο/η φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί σε κάποια από τα μαθήματα που αναγράφονται στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) και έχει λάβει λιγότερες από10 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο, δε θα του/της χορηγηθεί το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας μετά την επιστροφή του/της από το εξωτερικό.
  • Τα παραπάνω δε θα ισχύουν σε περίπτωση που η μερική ή ολική αποτυχία θα οφείλεται σε διαπιστωμένους λόγους ανωτέρας βίας.

  4. Οι φοιτητές/τριες μετά την επιλογή τους, δεν πρέπει (ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο εξωτερικό) να εξεταστούν στην Ελλάδα στα μαθήματα που αντιστοιχούν σε αυτά που έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό.


  5. Η πρόσκληση για την υποβολή συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ αναρτάται ετησίως περί τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε και οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά (θα υπάρχει πάντα έγκαιρη σχετική ανακοίνωση από το Τμήμα).


  6. Οι φοιτητές/τριες επιτρέπεται να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Πανεπιστήμια κατά σειρά προτίμησης.

  Βασικά κριτήρια επιλογής είναι κυρίως:

       α) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων

       β) το επίπεδο γλωσσομάθειας

       γ) η αξιολόγηση της συνέντευξης των υποψηφίων από την επιτροπή Erasmus+

   

   

  Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


  Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής του πεδίου Α μπορούν:

  • να ενημερωθούν για τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια-Ιδρύματα Υποδοχής με το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου από τον ΠΙΝΑΚΑ
  • να πληροφορηθούν από τις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων για τα προσφερόμενα  μαθήματα, τη γλώσσα διδασκαλίας τους καθώς και για θέματα που αφορούν στη διαμονή και τις παροχές του Πανεπιστημίου
  • να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχήςστο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου για τα Πανεπιστήμια-Ιδρύματα Υποδοχής που τους ενδιαφέρουν, σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης του Τμήματος. Η πρόσκληση για την υποβολή συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ αναρτάται ετησίως περί τα τέλη Φεβρουαρίου. Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με μοριοδότηση που ορίζεται στην προκήρυξη του Τμήματος.

   

   

  Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+


  Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί για μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus+ οφείλουν να προβούν στις παρακάτω ενέργειες σε σχέση με το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου:

  • ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:

  α) Ο φοιτητής/τρια συμπληρώνει το Learning Agreement (Συμφωνία μάθησης) το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων)

  To Learning Agreement (Συμφωνία Μάθησης) είναι μία σημαντική τριμερής συμφωνία που αφορά την αναγνώριση των σπουδών των φοιτητών Erasmus+ και υπογράφεται από τον φοιτητή και τους δύο ακαδημαϊκούς υπεύθυνους (καθηγητές) των δύο Πανεπιστήμιων. Η αναγνώριση γίνεται μέσω της μεταφοράς και αντιστοίχισης των πιστωτικών μονάδων -ECTS credits- των μαθημάτων του Πανεπιστήμιου Υποδοχής με πιστωτικές μονάδες και μαθήματα του ΕΚΠΑ, εφόσον οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα αυτά στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. 

  Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τη συμπλήρωση εδώ

  β) Συνοδευτικά με το Learning Agreement  οι φοιτητές/τριες πρέπει να ετοιμάσουν το Πιστοποιητικό της Προετοιμασίας Αναγνώρισης των Μαθημάτων 

  Προσοχή: το πιστοποιητικό αυτό δεν κατατίθεται παρά  μόνο μετά το τέλος του προγράμματος μετακίνησης, είναι όμως απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης (μετά από την επιστροφή από το συνεργαζόμενο ίδρυμα). Επομένως οι φοιτητές ετοιμάζουν το πιστοποιητικό και το κρατούν στο αρχείο τους για να το χρησιμοποιήσουν μετά την επιστροφή τους.

  • ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Οι φοιτητές/τριες  ακολουθούν τη διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων (βλ παρακάτω Πεδίο Δ).

   

   

  Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ERASMUS+ 


  Προκειμένου να γίνει η αναγνώριση των μαθημάτων σας από το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

  1. Να έχετε προμηθευτεί από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής το Transcript of Records (που θα περιλαμβάνει τα ects και το grade range). Επίσης πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα syllabus των μαθημάτων.
  2. Συμπληρώνετε το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών και μαζί με το Πιστοποιητικό της Προετοιμασίας Αναγνώρισης των Μαθημάτων  με τις υπογραφές των διδασκόντων περί αναγνώρισης των μαθημάτων (που είχατε ετοιμάσει πριν την αναχώρηση για το Παν/μιο Υποδοχής-βλ.Πεδίο Γ.β), το υποβάλλετε προς έγκριση και υπογραφή από την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνο.
  3. Υποβάλλετε αντίγραφο του πιστοποιητικού στη Γραμματεία και το πρωτότυπο σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΕΔΣ.

   

   

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


  Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Έρασμος+ (Erasmus+ Programme) επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος  Ευρωπαϊκών και Διεθνών σχέσεων

  • H επικοινωνία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών σχέσεων γίνεται μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: publicrelations@uoa.gr | Γενικός Υπεύθυνος Σπουδών Εξερχομένων φοιτητών /τριών του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών σχέσεων: Ασημακόπουλος Χρήστος  |  Τηλ.: 210 368 9728  email: chrisasimas[at]uoa[dot]gr

  Η εφαρμογή Erasmus+ App διατίθεται δωρεάν σε Google Play & App Store.

   

   

  ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ