ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές/ριες του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023, να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση περάτωσης σπουδών έως και 14/11/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secr[at]dcarts.uoa[dot]gr


Για την κατάθεση αιτήσεων ορκωμοσίας, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.


ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ (doc)