ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων στα γνωστικά αντικέιμενα:

  1. Οπτική Σύνθεση για ψηφιακά μέσα
  2. Θεωρία, πρακτικές και παραγωγή της εμψύχωσης (animation) με ψηφιακά μέσα
  3. Ηχοληψία
  4. Πολιστική Διαχείριση στη Σύγχρονη Τέχνη