ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΖ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κωδικός Θέσης: APP21956


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής


Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ


Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Θεματική περιοχή: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Γνωστικό αντικείμενο: Σκηνοθεσία και μοντάζ ψηφιακών οπτικοακουστικών έργων


Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στη θεωρία και στην πράξη της σκηνοθεσίας και του μοντάζ στον κινηματογράφο και σε άλλες μορφές ψηφιακών ή αναλογικών οπτικοακουστικών έργων (στη video τέχνη, στο διαδίκτυο, στα πολυμέσα). Προϋποθέτει την γνώση της ιστορικής εξέλιξης και των διαφόρων αισθητικών θεωριών των παραπάνω αντικειμένων αλλά εστιάζει στην πρακτική εμπειρία. Προϋποθέτει επίσης την εις βάθος γνώση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής για την επεξεργασία και τη μεταπαραγωγή (post-production) οπτικοακουστικού περιεχομένου. Πρωτίστως στοχεύει στην κινηματογραφική σκηνοθεσία, την ενορχήστρωση δηλαδή όλων των επιμέρους ειδικοτήτων, την οργάνωση της αφηγηματικής δομής της ταινίας και την πραγμάτωση του επιθυμητού αισθητικού ύφους. Αφορά όχι μόνο τις ταινίες μυθοπλασίας αλλά και τις ταινίες ντοκιμαντέρ ή και εμψύχωσης (animation). Πιο συγκεκριμένα, βασικές συνιστώσες του γνωστικού αντικειμένου είναι οι εξής καλλιτεχνικές δραστηριότητες:

 • Σκηνοθεσία στον κινηματογράφο και στις οπτικοακουστικές τέχνες.
 • Μοντάζ, επεξεργασία οπτικοακουστικού περιεχομένου για τον κινηματογράφο και τις οπτικοακουστικές τέχνες.
 • Μεταπαραγωγή (post-production) στον κινηματογράφο και στις οπτικοακουστικές τέχνες.

Σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος του Τμήματος, πεδία εφαρμογής των παραπάνω ορίζονται: ο κινηματογράφος αλλά και οι λοιπές οπτικοακουστικές τέχνες, όπως η video τέχνη, η τέχνη της εμψύχωσης (animation) και άλλες πειραματικές μορφές οπτικοακουστικών τεχνών.


Ημερομηνία λήξης υποβολών: 05/08/2021 ώρα: 23:59


Προυποθέσεις:

 • Κατάθεση διδακτορικής διατριβής
 • Επιθυμητή η κατάθεση ατομικού φακέλου δουλειάς ή δείγματος καλλιτεχνικού έργου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38) προσόντα εκλογής.


ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΦΕΚ


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γραμματεία τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

 • Τηλ:  2228099523 - 2228099634 
 • E-mail:    secr@dcarts.uoa.gr

Για εξυπηρέτηση αιτημάτων, η Γραμματεία θα εξυπηρετεί ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 10:00 έως 12:00 το μεσημέρι. Πληροφορίες: Σοφία Μπουραντά