ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Κωδικός Θέσης: APP21958 / APP21959

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής/ Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Θεματική περιοχή: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Γνωστικό αντικείμενο: Σκηνοθεσία και εικονοληψία στον κινηματογράφο και στις ψηφιακές οπτικοακουστικές τέχνες


Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στη θεωρία και στην πράξη της σκηνοθεσίας, της διεύθυνσης φωτογραφίας και της εικονοληψίας στον κινηματογράφο και σε άλλα είδη οπτικοακουστικών τεχνών (στη video τέχνη, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, στα πολυμέσα). Προϋποθέτει την γνώση της ιστορικής εξέλιξης και των διαφόρων αισθητικών θεωριών των παραπάνω ειδικοτήτων αλλά εστιάζει στην πρακτική εμπειρία. Προϋποθέτει επίσης την εις βάθος γνώση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής για τη δημιουργία (στατικής και) κινούμενης εικόνας. Πρωτίστως στοχεύει στην κινηματογραφική σκηνοθεσία, την ενορχήστρωση δηλαδή όλων των επιμέρους ειδικοτήτων, την οργάνωση της αφηγηματικής δομής της ταινίας και την πραγμάτωση του επιθυμητού αισθητικού ύφους. Αφορά όχι μόνο τις ταινίες μυθοπλασίας αλλά και τις ταινίες ντοκιμαντέρ ή και εμψύχωσης (animation). Πιο συγκεκριμένα, βασικές συνιστώσες του γνωστικού αντικειμένου είναι:

 • Σκηνοθεσία στον κινηματογράφο και στις οπτικοακουστικές τέχνες
 • Διεύθυνση φωτογραφίας στον κινηματογράφο και στις οπτικοακουστικές τέχνες
 • Εικονοληψία με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής

Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την πρακτική διάσταση της σκηνοθεσίας, της εικονοληψίας και της διεύθυνσης φωτογραφίας με χρήση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών. Σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος του Τμήματος, ως βασικό πεδίο εφαρμογής των παραπάνω ορίζεται ο κινηματογράφος και δευτερευόντως οι λοιπές οπτικοακουστικές τέχνες.


Ημερομηνία λήξης υποβολών: 05/08/2021 ώρα: 23:59


Προυποθέσεις:

 • Κατάθεση διδακτορικής διατριβής
 • Επιθυμητή η κατάθεση ατομικού φακέλου δουλειάς ή δείγματος καλλιτεχνικού έργου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38) προσόντα εκλογής.


ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΦΕΚ


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γραμματεία τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

 • Τηλ:  2228099523 - 2228099634
 • E-mail:    secr@dcarts.uoa.gr

Για εξυπηρέτηση αιτημάτων, η Γραμματεία θα εξυπηρετεί ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 10:00 έως 12:00 το μεσημέρι. Πληροφορίες: Σοφία Μπουραντά