ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Κωδικός Θέσης: APP21960


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής


Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ


Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Θεματική περιοχή: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Γνωστικό αντικείμενο: Μουσική δημιουργία και ηχητικός σχεδιασμός στις ψηφιακές και οπτικοακουστικές τέχνες


Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει την θεωρητική και την πρακτική - τεχνική και συνθετική - διάσταση της δημιουργίας ψηφιακών ηχητικών καλλιτεχνικών έργων και της δημιουργίας ηχητικών συνθέσεων και περιεχομένου προς ενσωμάτωση σε οπτικοακουστικά ψηφιακά καλλιτεχνικά έργα.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα (καλλιτεχνικά είδη):

 • ηχητικές τέχνες (sound art),
 • ψηφιακές ηχητικές τέχνες με τεχνικές προγραμματισμού και αλληλεπίδρασης,
 • αλληλεπιδραστικές ηχητικές εγκαταστάσεις,
 • live coding,
 •  σύνθεση και επεξεργασία ήχου για ψηφιακές εφαρμογές,
 • αλγοριθμική σύνθεση,
 • ακουστική επαυξημένη πραγματικότητα

και τις εξής καλλιτεχνικές δραστηριότητες:

 •  σύνθεση, προγραμματισμός, υλοποίηση (σε επίπεδο υλικού και λογισμικού) και παραγωγή ψηφιακών (αλληλεπιδραστικών ή γραμμικών) ηχητικών καλλιτεχνικών έργων και εγκαταστάσεων
 • ενσωμάτωση αισθητήρων και ενεργοποιητών σε αλληλεπιδραστικά ηχητικά περιβάλλοντα
 • σχεδιασμός και ανάπτυξη ηχητικών διεπαφών ανθρώπου - μηχανής (νέα μουσικά όργανα, ηχητικές εγκαταστάσεις, διαδραστικά πολυμέσα),
 • πολυαισθητηριακή εξομοίωση συστημάτων για καλλιτεχνική χρήση (ήχος, εικόνα, αφή),
 • δημιουργία διαδραστικών οπτικοακουστικών συνθέσεων, εγκαταστάσεων και παραστάσεων

Ημερομηνία λήξης υποβολών: 05/08/2021 ώρα: 23:59


Προυποθέσεις:

 • Κατάθεση διδακτορικής διατριβής
 • Επιθυμητή η κατάθεση ατομικού φακέλου δουλειάς ή δείγματος καλλιτεχνικού έργου

Αναγκαία δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38) προσόντα εκλογής.


ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΦΕΚ


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γραμματεία τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

 • Τηλ:  2228099523 - 2228099634 
 • E-mail:    secr@dcarts.uoa.gr

Για εξυπηρέτηση αιτημάτων, η Γραμματεία θα εξυπηρετεί ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 10:00 έως 12:00 το μεσημέρι. Πληροφορίες: Σοφία Μπουραντά