ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

Δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ακαδημαϊκού έτους 2023-24 συνημμένο.


Παρακαλείστε να εγγραφείτε και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος και των μαθημάτων στο eclass όπου θα δημοσιοποιούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα