ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 18-19 ΜΑΙΟΥ 2022

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση της Συγκλήτου περί καθορισμού
διακοπών/αργιών, δεν θα διεξαχθούν μαθήματα κατά την ημέρα των Φοιτητικών Εκλογών (18/05/2022) και την επομένη (το σκέλος αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διδασκαλία των μαθημάτων).