ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ.

Την Τρίτη 25-06-2024 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του/της αναπληρωτή/τριας του/της στη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ με θητεία από 01-09-2024 έως 31-08-2025.

1. Πρακτικό Καταμέτρησης

2. Πρακτικό Εκλογής

3. Διαπιστωτική Πράξη