ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤOΡΙΚΟΥ"

Έγκριση απασχόλησης  στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 08187/2022 Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 9Τ6Ρ46ΨΖ2Ν-Β7Π) για το έργο με τίτλο «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (MIS 5131398)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Α/Α

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

1

Ψηφιακή Μη-Γραμμική και Διαμεσική Αφήγηση

023441/2022

2

Οπτική / Πλαστική Σύνθεση και Video Τέχνη

018843/2022