ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα http://my-studies.uoa.gr     από σήμερα 5/11/2023 έως 19/11/2023 για να δηλώσουν τα μαθήματα, (υποχρεωτικά και επιλογής) στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Ωστόσο, καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα, οι φοιτητές/τριες μπορούν να προβαίνουν σε τροποποίηση της δήλωσής τους.

Προσοχή, η εγγραφή αυτη ΔΕΝ σχετίζεται με την εγγραφή στο e-class που αφορά τη σωστή παρακολούθηση στο μάθημα και τη σχέση καθηγητή-τριας με φοιτητή-τρια εντός του  μαθήματος. Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στη διεύθυνση:  http://my-studies.uoa.gr αφορά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιοκαι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατηρηση της φοιτητικής ιδιότητας και τη συμμετοχή στις εξετάσεις, τόσο σε αυτές του Φεβρουαρίου 2024 όσο και τις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου 2024. 

Σημειώνεται ότι και φέτος θα υλοποιηθεί η διασύνδεση δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων στο Π.Σ. ΕΥΔΟΞΟΣ στη διεύθυνση: https://eudoxus.gr/StudentBookSelection .Οι φοιτητές-τριες μπορούν να δηλώσουν τα συγγραματα που επιθυμούν μετά την δήλωση των μαθημάτων. Η περίοδος δηλώσεων των διδακτικών συγγραμμάτωναπό τους φοιτητές έχει ξεκινήσει
 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22/12/2023.  Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων έχει ξεκινήσει καιθα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5/1/2024.

Προϋποθέσεις και διευκρινίσεις γις τις δηλώσεις μαθημάτων και τη λήψη πτυχίου:

 1. Διάρκεια σπουδών τουλάχιστον οκτώ (8) εξαμήνων
 2. Απόκτηση τουλάχιστον 240 πιστωτικών µονάδων ECTS  με εγγραφή, παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων που τους αντιστοιχούν.
 3. Εγγραφή, παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε τουλάχιστον είκοσι οκτώ (28) Υποχρεωτικά ή Υποχρεωτικά Επιλογής µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών.
 4. Εγγραφή, δήλωση, εκπόνηση και επιτυχή εξέταση στην Πτυχιακή Εργασία στο 8ο εξάµηνο σπουδών ή μεταγενέστερα. Η πτυχιακή εργασία  αντιστοιχεί σε 30  ECTS για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 και το χειμερινό 2023-2024. Από το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 η Πτυχιακή εργασία θα αντιστοιχεί σε 20 ECTS.
 5. Εγγραφή, παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση όσων μαθημάτων Επιλογής είναι αναγκαία ως τη συμπλήρωση των 240 πιστωτικών µονάδων ECTS.
 6. Δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων από μεγαλύτερο εξάμηνο.
 7. Ο μέγιστος αριθμός δηλωμένων μαθημάτων ανά εξάμηνο είναι 12 με βάση και την προηγούμενη παρατήρηση. Στην πράξη, το μέγιστο όριο μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές/τριες στο 1ο  εξάμηνο είναι 7 μαθήματα. Στο  2ο  εξάμηνο οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώνουν 6 μαθήματα. Απο το Γ εξάμηνο και μετά μπορούν να δηλώσουν ως 12 μαθήματα από το κανονικό τους και τα προηγούμενα εξάμηνα.
 8. Δεν υπάρχουν κατευθύνσεις.
 9. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα  μαθήματα.
 10. Δεν επιτρέπονται δηλώσεις για τυχόν αναβαθμολόγηση μέσω WEB Οι φοιτητές/τριες του Γ’ και Δ’ έτους επιτρέπεται να κάνουν αίτησή στη Γραμματεια για αναβαθμολόγηση ως τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων (για το σύνολο των σπουδών τους) στα οποία έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς, προκειμένου να βελτιώσουν σε αυτά το βαθμό τους.
 11. Δεν επιτρέπεται να δηλώνουν οι φοιτητές μαθήματα και χειμερινού και εαρινού εξαμήνου με εξαίρεση την Πτυχιακή εργασία και την Πρακτική Άσκηση για τους/τις φοιτητές/τριες των μεγαλύτερων του 8ου εξαμήνων (βλ. κατωτέρω) 

 

Μεταβατικές ευνοϊκές διατάξεις για τους/τις φοιτητές/τριες που εισήχθησαν τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022:

 1. Τα μαθήματα που έχουν επιτυχώς εξεταστεί ως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ακόμη και αν καταργούνται με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, αναγνωρίζονται πλήρως,  με τα ΕCTS που είχαν κατά την  ημερομηνία εξέτασης τους (4, 5 ή 6 ECTS) και τον τυχόν Υποχρεωτικό ή Υποχρεωτικό Επιλογής χαρακτήρα τους.
 2. Τα Υποχρεωτικά  και τα Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα που έχουν επιτυχώς εξεταστεί ως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023, αναγνωρίζονται ως Υποχρεωτικά,  ακόμη και αν στο νέο Πρόγραμμα είναι Επιλογής.
 3. Τα μαθήματα που άλλαξαν χαρακτήρα στο νέο Πρόγραμμα και από Επιλογής έγιναν Υποχρεωτικά αποκτούν αναδρομικά το νέο τους χαρακτήρα ως Υποχρεωτικά κατά τη τελική καταμέτρηση για τη λήψη πτυχίου.
 4. Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις  μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ότι ο τελειόφοιτος/η φοιτητή/τρια των ετών 2023 και 2024 μπορεί να έχει επιτύχει σε περισσότερα από 28 Υποχρεωτικά ή Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα με τις αντίστοιχες ECTS. Όλα τα Υποχρεωτικά και Υποχρεωτικά Επιλογής προσμετρώνται στο βαθμό πτυχίου.  Ο/η φοιτητής/τρια καλείται πλέον να συμπληρώσει τον αριθμό 240 ECTS, δηλώνοντας μαθήματα Επιλογής που δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τότε, καθώς και την Πτυχιακή Εργασία και την Πρακτική Άσκηση.
 5. Τυχόν επιτυχημένη εξέταση αριθμού μαθημάτων Επιλογής περισσότερων των αναγκαίων, απαιτεί εκ των υστέρων δήλωση στη Γραμματεία αυτών που ο βαθμός τους δεν  θα προσμετρηθεί στο βαθμό πτυχίου. 
 6. Στο μάθημα εαρινού εξαμήνου «Πτυχιακή εργασία» μπορούν να γίνουν εγγραφές και στο χειμερινό εξάμηνο (με ειδική δήλωση που στέλνεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία) μόνο από τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον οχτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Η ειδική δήλωση είναι εδώ https://www.dcarts.uoa.gr/spoydes/ptychiaki_ergasia/ συμπληρώνεται και στέλνεται   στη Γραμματεία στο email : secr[at]dcarts.uoa[dot]gr αμέσως μετά τη δήλωση.

Ειδικά και μόνο για το έτος 2023-2024, η Πτυχιακή εργασία που θα δηλωθεί το χειμερινό εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η πτυχιακή ως τον Φεβρουάριο 2024, θα πρέπει να ξαναδηλωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή από το εαρινό εξάμηνο του 2023-2024  θα αντιστοιχεί πλέον σε 20 ECTS.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ξεκινήσει Πτυχιακή εργασία από το εαρινό εξάμηνο 2022-2023, ξαναδηλώνουν την Πτυχιακή στη Δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2023-20 24, ΚΑΙ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ αλλά συνεχίζουν με το ίδιο αρχικό θέμα και τον ίδιο επιβλέποντα αν αυτός/η είναι διαθέσιμος/η. Επίσης εγγράφοντaι στο μάθημα ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ του e-class για να παρακολουθούν τυχόν ανακοινώσεις, αλλά και στο μάθημα Πτυχιακή εργασία του εκάστοτε επιβλέποντα/ουσας τους.

Οι φοιτητές/τριες του 8+ εξαμήνου που δηλώνουν για πρώτη φορά «Πτυχιακή εργασία» στο χειμερινό εξάμηνο, αφού κάνουν τη δήλωση, εγγράφονται στο μάθημα ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ώστε να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θεματολογίες. Στη συνέχεια επιλέγουν θεματολογία και επιβλέποντα/ουσα και έρχονται σε επικοινωνία μαζί του/της για τη συνέχεια.

 1. Στο μάθημα εαρινού εξαμήνου «Πρακτική άσκηση» μπορούν να γίνουν εγγραφές και στο χειμερινό εξάμηνο 2023-24 (θα ανακοινωθεί εδώ:   https://www.dcarts.uoa.gr/spoydes/praktiki_askisi/) μόνο από τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον οχτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια τουλάχιστον 250 ωρών εργασίας (10 ΕCTS) και τουλάχιστον 4 μηνών. Oι φοιτητές/τριες επιλέγουν από το https://atlas.grnet.gr/ την επιχείρηση που θέλουν να κάνουν πρακτική, έρχονται σε επαφή μαζί της και αν αυτή συμφωνήσει κάνουν αίτηση στη Γραμματεία https://www.dcarts.uoa.gr/spoydes/praktiki_askisi/ και υπογράφεται σύμβαση ανάμεσα στην επιχείρηση, το Πανεπιστήμιο και το φοιτητή.

Η Πρακτική άσκηση μπορεί να είναι αμειβόμενη από  την εργοδότρια επιχείρηση ή από πρόγραμμα ΕΣΠΑ του πανεπιστημίου ή να μην είναι αμειβόμενη. Σε κάθε περίπτωση η εργοδότρια επιχείρηση ή ο ίδιος ο φοιτητής/τρια πρέπει να ασφαλιστεί (στο ΕΦΚΑ) ή να αυτοασφαλιστεί (σε ιδιωτική ασφαλιστική) για εργατικό ατύχημα – αυτά τα ασφάλιστρα είναι περίπου 11 ευρώ το μήνα.

Ειδικά για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 η Πρακτική άσκηση δεν επιδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δηλαδή τυχόν αμοιβή και ασφάλιση πρέπει να παρασχεθεί  από την εργοδότρια εταιρεία και μόνο. Ως εργοδότρια επιχείρηση μπορεί να είναι και η επιχείρηση (σχετική με το γνωστικό αντικείμενο) στην οποία ήδη εργάζεται ο/η φοιτητής/τρια τα φθινόπωρο 2023.          

 

Από τη Γραμματεία